Navigace

Obsah

Úsilí obce o získání dotací a finančních výpomocí ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2009

 

Projekt

Poskytovatel, dotační titul

Požadovaná výše dotace

Vyřízení dotace

 Výsledky projektu

Oprava chodníku podél místní komunikace v obci Lechotice

Zlínský kraj

PF02-09
Podprogram na obnovu venkova - Dotační titul č. 3

220.000,- Kč dotace

69.000,- Kč návratná finanční výpomoc od Zlínského kraje, 

80.000,-Kč spoluúčast obce

žádost obce podána 12.2.2009

zastupitelstvo ZK schválilo 18.3.2009

9.5.2009 podepsána smlouva o poskytnutí podpory

dotace 220.000,- Kč

návratná finanční výpomoc 69.000,- Kč

Publicita Zlínského kraje 

Typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade)

Ministerstvo vnitra ČR

Strukturální fond ERDF CZ.1.06 Integrovaný operační program

až 58 259 Kč (85 %), k tomu spoluúčast obce 10 281 Kč (15 %)

žádost podána 25. 3. 2009, 28. 8. 2009 doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace až do výše 58 259 Kč

 
         
         
         

 

Poslední aktualizace 29. 10. 2009