Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Tříkrálová sbírka 2018

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2018 činil 15 954,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

11. 1. 2018

Místní poplatky v roce 2018


Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2018, které budou obci Lechotice hrazeny. Platbu je možno provést od 8. 1. 2018 v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu, dopoledne od 8 – 10 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 3000004355/8040.

Výše poplatku za provoz systému přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 je ve výši 528 Kč za osobu a rok. Jestliže uhradíte poplatek za komunální odpad do konce měsíce února, je Vám poskytnuta úleva ve výši 72,- Kč, takže celková výše poplatku zaplaceného do 28. února letošního roku je 456,- Kč za osobu a rok. Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

Platba za odvádění odpadních vod bude v tomto roce ve výši 350,- Kč za osobu a rok. Jestliže uhradíte poplatek za odvádění odpadních vod do konce měsíce února, je Vám poskytnuta úleva ve výši 50,- Kč, takže celková výše poplatku zaplaceného do 28. února letošního roku je 300,- Kč za osobu a rok.

Poplatky ze psů se v obci Lechotice nevybírají.

V případě platby internetu je částka pro rok 2018 stanovena ve výši 1800,- Kč za rok, částku je možné uhradit hotově na podatelně OÚ nebo prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 2500082283/2010.


5. 1. 2018 Zobrazit méně

Místní poplatky v roce 2017

Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2017.

14. 2. 2017 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2016 činil 12 442,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

30. 1. 2016

Místní poplatky v roce 2016

Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2016.

10. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1