Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2019 činil 18.649,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

10. 1. 2019

Tříkrálová sbírka 2018

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2018 činil 15 954,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

11. 1. 2018

Místní poplatky v roce 2017

Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2017.

14. 2. 2017 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2016 činil 12 442,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

30. 1. 2016

Místní poplatky v roce 2016


Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2016, které budou obci Lechotice hrazeny. Nově nebudeme používat na popelnicích známky o zaplacení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů, nemusíte tedy při placení poplatků na úřad obce přijít, známky Vám již vydávány nebudou. Platbu je možno provést v hotovosti do pokladny obecního úřadub v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu dopoledne od 8-10 hodin a odpoledne od 13-17 hodin, nejdříve ve středu 13. ledna, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 3000004355/8040. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo plátce.  

Výše poplatku za provoz systému přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016 je ve výši 528,- Kč za osobu a rok. Jestliže uhradíte poplatek za komunální odpad do konce měsíce února, je vám poskytnuta úleva ve výši 28,- Kč, takže celková výše poplatku zaplaceného do 29. února letošního roku je 500,- Kč za osobu a rok. Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

Stočné bude v tomto roce ve výši 200,- Kč za osobu a rok a platit jej budete po uzavření aktualizovaných smluv o odvádění odpadních vod v průběhu měsíců srpna až září tohoto roku.


10. 1. 2016 Zobrazit méně

Stránka

  • 1