Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2019 činil 18.649,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

10. 1. 2019

Tříkrálová sbírka 2018

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2018 činil 15 954,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

11. 1. 2018

Místní poplatky v roce 2017


Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2017, které budou obci Lechotice hrazeny. Platbu je možno provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu, dopoledne od 8 – 10 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 3000004355/8040. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo plátce.

Výše poplatku za provoz systému přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 je ve výši 528 Kč za osobu a rok. Jestliže uhradíte poplatek za komunální odpad do konce měsíce února, je Vám poskytnuta úleva ve výši 48,- Kč, takže celková výše poplatku zaplaceného do 28. února letošního roku je 480,- Kč za osobu a rok.

Platba za odvádění odpadních vod bude v tomto roce ve výši 300,- Kč za osobu a rok. Platbu bude možné uhradit, po uzavření aktualizovaných smluv, současně s poplatky za provoz systému přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatky ze psů se v obci Lechotice nevybírají.


14. 2. 2017 Zobrazit méně

Tříkrálová sbírka 2016

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Lechotice v roce 2016 činil 12 442,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

30. 1. 2016

Místní poplatky v roce 2016

Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2016.

10. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1