Navigace

Obsah

Obecní úřad Lechotice poskytuje od 1. ledna 2009 novou službu občanům.

Logo CzechPOINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projekt, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data - ne občan“.

Pomůžeme Vám získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získáme informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podáme podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 

Jaké služby poskytujeme na našem pracovišti Czech POINTu?

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH