Navigace

Obsah

Zpět

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Žídelná za rok 2017

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žídelná za rok 2017

Přílohy:

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Žídelná za rok 2017

Údaje o plnění rozpočtu

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná bude projednán na najbližším jednání zasedání členské schůze DSO Mikroregion Žídelná. Připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO mohou občané obce Lechotice uplatnit písemně na podatelně obecního úřadu Lechotice.

Vyvěšeno: 12. 3. 2018

Datum sejmutí: 28. 3. 2018

Zodpovídá: Ing. Tereza Vojáčková

Zpět