Navigace

Obsah

Mateřská škola Lechotice je jednotřídní MŠ s celodenním provozem situovaná téměř na okraji vesnice. Kapacita školy je stanovena na 25 dětí ve věku 2 – 6 (7) let a kolektiv dětí je věkově smíšený. Školku navštěvují i děti z okolních vesnic. V roce 2012 proběhla celková rekontrukce budovy a venkovních prostor (dětského hřiště), MŠ obývá celé přízemí současného multifunkčního domu a je kompletně vybavena novým veselým variabilním a snadno přístupným nábytkem a dalšími doplňky. Výchovně vzdělávací činnost zajišťují a za bezpečnost odpovídají dvě pedagogické pracovnice, které mají požadovanou odbornou kvalifikaci. Naše mateřská škola je klasická česká školka, která nekopíruje žádný program, řídí se Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní výchovu, a ke vzdělávání dětí využívá podmínek, které se u nás na venkově nabízejí. Mezi naše priority patří komunikace a mezilidské vztahy, kladný vztah k přírodě a zvyky a tradice, které se týkají zdejšího prostředí. Snažíme se udržovat dobré vztahy jak s rodiči, tak s různými spolky a organizacemi. Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší škole byly děti spokojené a šťastné, aby k nám chodily rády a naučily se všechno, co ve svém věku opravdu potřebují znát a umět.

školka

 

Více informací na http://mslechotice.webnode.cz