Obsah

Zprávy

#

Informační leták

Chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Chraňte se, dodržujte opatření. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Ing. Tereza Vojáčková

Služba pro osoby starší 70 let

Obecní úřad Lechotice informuje o usnesení vlády České republiky č. 240 o přijetí krizového opatření ze dne 16. března 2020, kde vláda

I. doporučila osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče; a
II. nařídila starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V souvislosti s uvedeným usnesením vlády přijímá obec Lechotice následující opatření:

S účinností od 17.3.2020 6:00 zřizuje službu pro osoby starší 70 let, spočívající v nákupu základních potravin a hygienických potřeb v místní prodejně potravin a smíšeného zboží, dále zřizuje pro osoby starší 70 let službu vyzvednutí předepsaných léků v lékárně.

V případě zájmu o výše uvedenou službu kontaktujte zaměstnance obecního úřadu na tel.č. 733 715 048 nebo prostřednictvím e-mailu ou@lechotice.cz. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Ing. Tereza Vojáčková
#

Omezení provozu OÚ Lechotice

OÚ Lechotice oznamuje, že s ohledem na šíření koronaviru, ochranu zdraví občanů obce i zaměstnanců úřadu jsou od 16.3.2020 od 6:00 do odvolání úřední hodiny zrušeny. V případě potřeby je možné OÚ kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Tereza Vojáčková

Místní poplatky v roce 2020

Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2020, které budou obci Lechotice hrazeny. celý text

ostatní | 7. 1. 2020 | Autor: Ing. Tereza Vojáčková
#

Likvidace použitých potravinářských olejů a tuků

Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje. Je velmi důležité jej šetrně zlikvidovat, aby se nedostal do odpadních vod a kanalizace. Proto byly na sběrných místech pod kopcem a u OÚ nově umístěny nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Nádoby jsou černé s oranžovým víkem. Oleje a tuky z vašich domácností do nich vhazujte v dobře uzavřených plastových lahvích, následně bude tento odpad odvezen a ekologicky zlikvidován. celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor: Ing. Tereza Vojáčková