Obsah

Místní poplatky v roce 2020

Typ: ostatní
Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2020, které budou obci Lechotice hrazeny.

Platbu je možno provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu, dopoledne od 8 – 10 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 3000004355/8040.

 

Výše poplatku za provoz systému přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 je ve výši 576 Kč za osobu a rok. Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete zde. Úleva ve výši 72 Kč se poskytne poplatníkovi, který uhradí poplatek za celý rok do konce února.

 

Platba za odvádění odpadních vod je v tomto roce ve výši 552,- Kč za osobu a rok. Celé znění směrnice naleznete zde, stanovení výše stočného na rok 2020 naleznete zde. Úleva ve výši 52 Kč se poskytne poplatníkovi, který uhradí stočné za celý rok do konce února.

 

Poplatky ze psů se v obci Lechotice nevybírají.

 

V případě platby internetu od občanského sdružení Lechotice.NET je stanoven poplatek 600 Kč za období leden - březen 2020, částku je možné uhradit hotově na podatelně OÚ nebo prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 2500082283/2010, nejpozději do konce měsíce ledna 2020. Konektivita bude poskytována prostřednictvím sdružení do konce měsíce března. Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu s poskytovatelem internetu společností INTERNEXT 2000 v průběhu měsíců leden - březen, převede sdružení vaše finanční příspěvky na účet společnosti INTERNEXT 2000.


Vytvořeno: 7. 1. 2020
Poslední aktualizace: 7. 1. 2020 08:05
Autor: Ing. Tereza Vojáčková