Obsah

Místní poplatky v roce 2021

Typ: ostatní
Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2021, které budou obci Lechotice hrazeny.

 

Platbu je možno provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu, dopoledne od 8 – 10 hodin a odpoledne od 13 – 17 hodin, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 3000004355/8040.

 

Výše poplatku za svoz komunálních odpadů pro rok 2021 je ve výši 576 Kč za osobu a rok. Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete zde. Sleva ve výši 72 Kč se poskytne poplatníkovi, který uhradí poplatek za celý rok do konce měsíce února. Poplatník má povinnost nahlásit počet a objem odpadových nádob. Jednotlivé nádoby budou značeny nálepkami, které jsou k dispozici na obecním úřadě. Vydány budou po úhradě poplatku.

 

Platba za odvádění odpadních vod je v tomto roce ve výši 720,- Kč za osobu a rok. Celé znění směrnice naleznete zde, stanovení výše stočného na rok 2021 naleznete zde. Sleva ve výši 60 Kč se poskytne poplatníkovi, který uhradí stočné za celý rok do konce měsíce února.

 

Poplatky ze psů se v obci Lechotice nevybírají.

 

Poplatky za využití veřejného prostranství při uložení materiálu, skládek, technologií se řídí vyhláškou, jejíž znění naleznete zde. Poplatník je povinen toto uložení nahlásit nejpozději 5 dní před uložením.


Příloha

Vytvořeno: 7. 1. 2020
Poslední aktualizace: 3. 3. 2021 07:04
Autor: Ing. Tereza Vojáčková