Obsah

Místní poplatky v roce 2022

Typ: ostatní
Obecní úřad Lechotice informuje občany o místních poplatcích v roce 2022, které budou obci Lechotice hrazeny.

Poplatky je možné hradit od 1. 2. 2022.

Platbu je možno provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu, dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin, nebo kdykoliv prostřednictvím bankovního příkazu na bankovní účet 301634891/0300.

Výše poplatku za svoz komunálních odpadů pro rok 2022 je ve výši 660 Kč za osobu a rok se splatností do 30. 6. 2022. Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete zde. Poplatník má povinnost nahlásit počet a objem odpadových nádob. Jednotlivé nádoby budou značeny nálepkami, které jsou k dispozici na obecním úřadě. Vydány budou po úhradě poplatku.

Platba za odvádění odpadních vod je v tomto roce ve výši 840 Kč za osobu a rok se splatností do 31. 3. 2022. Celé znění směrnice naleznete zde, stanovení výše stočného na rok 2022 naleznete zde.

Poplatky ze psů se v obci Lechotice nevybírají.

Poplatky za využití veřejného prostranství při uložení materiálu, skládek, technologií se řídí vyhláškou, jejíž znění naleznete zde. Poplatník je povinen toto uložení nahlásit nejpozději 5 dní před uložením.


Příloha

Vytvořeno: 27. 1. 2022
Poslední aktualizace: 1. 3. 2022 07:03
Autor: Ing. Tereza Vojáčková