Obsah

Smlouvy - Hrobová místa v Mysločovicích 2022 - 2026

Typ: ostatní
Nájemci, kterým letos, k 31. 12. 2021, končí smlouva o nájmu hrobového místa v Mysločovicích, mohou již nyní přijít na OÚ Mysločovice uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022 – 2026).

V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce. Aktuální cena za nájem a služby je 60 Kč/m2/rok. Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je třeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště. Více informaci naleznete na webových stránkách obce Mysločovice.

Upozorňujeme dále nájemce, že v letošním roce budou hrobová místa pronajímatelem - obcí Mysločovice očíslována, nájemce je povinen umístění číselného označení strpět.


Vytvořeno: 19. 4. 2021
Poslední aktualizace: 26. 10. 2021 12:24
Autor: Ing. Tereza Vojáčková