Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Grantový program obce Lechotice

Zastupitelstvo Obce Lechotice schválilo na svém zasedání konaném dne 15. listopadu 2017 návrh Grantového programu, tedy závazných podmínek pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce na podporu společenského života.

Smyslem a cílem Grantového programu je podpořit zejména spolkový, kulturní a sportovní život v obci (existující funkční aktivity i začínající subjekty), ale i individuální aktivity, jenž mohou sloužit k rozvoji občanské společnosti v obci. Do budoucna lze žádat pouze o příspěvky na aktivity, které byly obcí vyhlášeny jako oblasti podpory pro ten který rok (Seznam vyhlášených grantů pro rok 202x) a to na předepsaném formuláři (viz níže). Všechny žádosti budou posuzovány v souladu se Všeobecnými podmínkami Grantového programu Obce Lechotice (viz níže).

 

Grantový program obce Lechotice je finančním nástrojem politiky podpory společenského (zejména kulturního, sportovního, spolkového) života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění, který v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle § 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

 Soubory