Navigace

Obsah

Obec a dotace

 Projekt Poskytovatel  Dotace 

2009

Oprava chodníku podél místní komunikace v obci Lechotice

Zlínský kraj

PF02-09 Podprogram na obnovu venkova - Dotační titul č. 3

dotace 220.000,- Kč

návratná finanční výpomoc 69.000,- Kč

2017

Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO

Zlínský kraj

Fond Zlínského kraje

dotace 300.000,-
Regionální biokoridory v k.ú. Lechotice

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

dotace 3.485.270,-

Informace o poskytnutí dotace OPŽP

Informace o poskytnuté podpoře Zlínského kraje