Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lechotice

Městský úřad Holešov nařizuje veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lechotice spojené s jeho výkladem, v zasedací místnosti Multifunkčního domu v Lechoticích dne 14. 4. 2021 v 18:00 hod. Návrh je vystaven k nahlédnutí od 10. 3. 2021 do 21. 4. 2021 na MěÚ Holešov, dv. č. 315 a na Obecním úřadě Lechotice. Návrh změny je současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumnetace-rozpracovana. Celé znění veřejné vyhlášky naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Vyvěšeno: 10. 3. 2021

Datum sejmutí: 22. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět