Obsah

Obec a dotace

 Projekt Poskytovatel  Dotace 

2009

Oprava chodníku podél místní komunikace v obci Lechotice

Zlínský kraj

PF02-09 Podprogram na obnovu venkova - Dotační titul č. 3

dotace 220.000,- Kč

návratná finanční výpomoc 69.000,- Kč

2017

Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO

Zlínský kraj

Fond Zlínského kraje

dotace 300.000,-
Regionální biokoridory v k.ú. Lechotice

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

dotace 3.485.270,-

2020-2022

Odkanalizování a ČOV v obci Lechotice

Zlínský kraj

RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury

 dotace 905.000,-

2022

Vytvoření pracovních příležitostostí v rámci veřejně prospěšných prací

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

max. dotace 96.000,- 

 

kanalizace

up

Informace o poskytnutí dotace OPŽP

Informace o poskytnuté podpoře Zlínského kraje

 

Dotace 2009

Úsilí obce o získání dotací a finančních výpomocí ke krytí výdajů z rozpočtu obce v roce 2009

Projekt
 

Poskytovatel, dotační titul

Požadovaná výše dotace

Vyřízení dotace
 

 Výsledky projektu

Oprava chodníku podél místní komunikace v obci Lechotice 
 

Zlínský kraj

PF02-09
Podprogram na obnovu venkova - Dotační titul č. 3

 

220.000,- Kč dotace

69.000,- Kč návratná finanční výpomoc od Zlínského kraje, 

80.000,-Kč spoluúčast obce


 

žádost obce podána 12.2.2009

zastupitelstvo ZK schválilo 18.3.2009

9.5.2009 podepsána smlouva o poskytnutí podpory

dotace 220.000,- Kč

návratná finanční výpomoc 69.000,- Kč

 

Publicita Zlínského kraje 

Typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade)
 

Ministerstvo vnitra ČR

Strukturální fond ERDF CZ.1.06 Integrovaný operační program

 

až 58 259 Kč (85 %), k tomu spoluúčast obce 10 281 Kč (15 %) 

žádost podána 25. 3. 2009, 28. 8. 2009 doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace až do výše 58 259 Kč 

 
         

 Poslední aktualizace 29. 10. 2009