Obsah

Obec a dotace

 Projekt Poskytovatel  Dotace 

2009

Oprava chodníku podél místní komunikace v obci Lechotice

Zlínský kraj

PF02-09 Podprogram na obnovu venkova - Dotační titul č. 3

dotace 220.000,- Kč

návratná finanční výpomoc 69.000,- Kč

2017

Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO

Zlínský kraj

Fond Zlínského kraje

dotace 300.000,-
Regionální biokoridory v k.ú. Lechotice

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

dotace 3.485.270,-

2020-2022

Odkanalizování a ČOV v obci Lechotice

Zlínský kraj

RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury

 dotace 905.000,-

2022

Vytvoření pracovních příležitostostí v rámci veřejně prospěšných prací

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

max. dotace 96.000,- 

 

kanalizace

up

Informace o poskytnutí dotace OPŽP

Informace o poskytnuté podpoře Zlínského kraje

 

Dotace 2010

Přehled přijatých dotací v roce 2010

 Projekt Poskytovatel  Dotace 

2010

Volby do poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Zlínský kraj

 

 

dotace 23.000,- Kč
 

 

2010

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí 

Zlínský kraj

 

 

dotace 35.000,- Kč