Obsah

Mateřská škola

Jsme jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem situovaná téměř na okraji  Lechotic, která sídlí v budově bývalé základní školy. Naši školku navštěvuje maximálně 25 dětí různého věku (2-7) z Lechotic i okolí. Budova, ve které MŠ využívá přízemí, prošla díky zřizovateli v roce 2011/2012 celkovou rekonstrukcí, a tak je školka  kompletně vybavena novým veselým variabilním a snadno přístupným nábytkem a dalšími doplňky. Zcela novou podobu získaly i venkovní prostory kolem MŠ (dětské hřiště), které jsou stejně jako většina vybavení majetkem OÚ Lechotice. Výchovně vzdělávací činnost zajišťují a za bezpečnost odpovídají dvě pedagogické pracovnice, které mají požadovanou odbornou kvalifikaci. Naše mateřská škola vesnického typu je klasická česká školka, která nekopíruje žádný program, řídí se Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní výchovu, a ke vzdělávání dětí využívá podmínek, které se u nás na venkově nabízejí. Mezi naše priority patří komunikace a mezilidské vztahy, kladný vztah k přírodě a zvyky a tradice, které se týkají zdejšího prostředí. Snažíme se udržovat dobré vztahy jak s rodiči, tak s různými spolky a organizacemi. Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší škole byly děti spokojené a šťastné, aby k nám chodily rády a naučily se všechno potřebné pro budoucí život. Přály bychom si, aby z dětí vyrostli slušní, samostatní lidé, kteří umí pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí a neutíkat před zodpovědností.  Aby se staly nezávislými a zodpovědnými jedinci, kteří budou umět žít v harmonii sami se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou.

 

školka

Více informací na www.ms-lechotice.estranky.cz