Obsah

Myslivecké sdružení Lechotice

Myslivecké sdružení Lechotice má 13 aktivních členů, kteří se snaží co nejlépe pracovat ku prospěchu myslivosti a přírody. Naše sdružení hospodaří v revíru, který se rozprostírá v okolí obce Lechotice. Hospodaříme na ploše přibližně 500 ha. K dominantní zvěři našeho revíru patří zvěř srnčí, černá, dančí a v dnešní době již v menším množství zajíc polní a bažant obecný. Zabýváme se také polodivokým chovem bažanta obecného.

Členové Mysliveckého sdružení Lechotice

Prostředky na činnost a fungování našeho sdružení získáváme z pořádání střeleckých závodů na naší krásné brokové střelnici Podlesí. Mezi další akce pořádané naším sdružením patří myslivecký ples, který je hojně navštěvován nejen spoluobčany z naší obce, ale také lidmi z okolních vesnic.Nemalou finanční částkou nám přispívá Obecní úřad Lechotice. Každoročně pořádáme dva hony na drobnou zvěř, a to jeden v listopadu a druhý 
v prosinci.

Početní stavy drobné zvěře v posledních letech byly na minimálních stavech, v posledních dvou letech se nám daří tyto stavy pomalu zvedat, a to hlavně díky odstřelu a odchytu dravé (škodné) zvěře. Dalším důležitým faktorem je dostatek krmných zařízení (zásypy, krmelce, korýtka); koncem října začínáme s pravidelným zásobováním těchto zařízení po celou zimu až do jara.

Více informací na https://ms-lechotice.webnode.cz.