Obsah

30. červenec

30. červenec

30. 7. 2009 

Oplocení.

Klademe část chodníku z kamenných šlapáků, částečně se snažíme uklidit staveniště, vše doprovází terénní úpravy. Napínáme nový plot. Počasí zřejmě odlákalo část brigádníků k vodě. Pomalu se posouváme k cíli.