Obsah

CzechPOINT

Obecní úřad Lechotice poskytuje od 1. ledna 2009 novou službu občanům.

Logo CzechPOINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projekt, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data - ne občan“.

Pomůžeme Vám získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získáme informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podáme podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 

Jaké služby poskytujeme na našem pracovišti Czech POINTu?