Obsah

Grantový program obce Lechotice

Zastupitelstvo Obce Lechotice schválilo na svém zasedání konaném dne 15. listopadu 2017 návrh Grantového programu, tedy závazných podmínek pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce na podporu společenského života.

Smyslem a cílem Grantového programu je podpořit zejména spolkový, kulturní a sportovní život v obci (existující funkční aktivity i začínající subjekty), ale i individuální aktivity, jenž mohou sloužit k rozvoji občanské společnosti v obci. Do budoucna lze žádat pouze o příspěvky na aktivity, které byly obcí vyhlášeny jako oblasti podpory pro ten který rok (Seznam vyhlášených grantů pro rok 202x) a to na předepsaném formuláři (viz níže). Všechny žádosti budou posuzovány v souladu se Všeobecnými podmínkami Grantového programu Obce Lechotice (viz níže).

 

Seznam vyhlášených grantů pro rok 2023

Žádost o grant pro rok 2023

Vyúčtování grantu v rámci Grantového programu obce Lechotice pro rok 2023


Seznam vyhlášených grantů pro rok 2022

Žádost o grant pro rok 2022

Vyúčtování grantu v rámci Grantového programu obce Lechotice pro rok 2022


Související dokumenty

Všeobecné podmínky Grantového programu Obce Lechotice (schválené 23.3.2022)

Vzor smlouvy o poskytnutí grantu


Grantový program obce Lechotice je finančním nástrojem politiky podpory společenského (zejména kulturního, sportovního, spolkového) života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění, který v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle § 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.