Obsah

Hospodaření obce

Závěrečný účet

 

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2021

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2021

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2021

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Poskytnutí finančních prostředků z Grantového programu 2021

Rozvaha MŠ Lechotice 2021

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2021

Příloha MŠ Lechotice 2021

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2021

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2021

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2021

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2021

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2021

Příloha MŠ Lechotice 2021

 
Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2020

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2020

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2020

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2020

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2020

Příloha MŠ Lechotice 2020

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2020

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2020

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2020

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2020

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2020

Příloha MŠ Lechotice 2020

 
Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2019

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2019

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2019

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2019

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2019

Příloha MŠ Lechotice 2019

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice v roce 2019

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2019

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2019

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2019

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2019

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2019

Příloha MŠ Lechotice 2019

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice v roce 2019

 

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2018

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2018

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2018

Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a jejich plnění

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice 2018

Rozvaha MŠ Lechotice 2018

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2018

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2018

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2018

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2018

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a  ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2018

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2018

 

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2017

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2017

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2017

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2017

Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a jejich plnění

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice 2017

Rozvaha MŠ Lechotice 2017

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2017

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2017

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2017

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2017

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2017

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a  ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice 2017

Rozvaha MŠ Lechotice 2017

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2017

 

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2016

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2016

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2016

Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a jejich plnění

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2016

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2016

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2016

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2016

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2016

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

Rozvaha MŠ Lechotice 2016

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2016

 

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2015

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2015

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2015

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice 2015

Rozvaha MŠ Lechotice 2015

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2015

 

Návrh závěrečného účtu obce Lechotice za rok 2015

Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu obce Lechotice za rok 2015

ZÚ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2015

ZÚ příloha ÚSC

ZÚ rozvaha-bilance ÚSC

ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

ZÚ výkaz zisků a ztráty ÚSC

 

Zpráva o hospodaření MŠ Lechotice 2015

Rozvaha MŠ Lechotice 2015

Výkaz zisku a ztráty MŠ Lechotice 2015