Obsah

Zpět

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko 2024 - 2026

Podrobné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na roky 2024 - 2026 naleznete v přiloženém dokumentu:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na roky 2024 - 2026

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně na Obecním úřadě v Lechoticích do 25.12.2022 včetně.

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Zodpovídá: Ing. Tereza Vojáčková

Zpět