Obsah

Zastupitelstvo obce

Složení výborů zastupitelstva obce

Výbory zastupitelstva období 2018 - 2022
Finanční výbor

Předseda: Oldřich Viktorin

Členové:

  • Josef Adamík
  • Ladislav Miklík

 

Kontrolní výbor

Předseda: Mojmír Hradil

Členové:

  • Michaela Křupalová
  • Marek Křižan

 

Výbor kultury a sportu

Předseda: Michaela Křupalová

Členové:

  • Michaela Solařová
  • Lenka Březíková 
  • Jiří Maňásek
  • Vladimíra Viktorinová