Obsah

Zastupitelstvo obce

Složení výborů zastupitelstva obce

Výbory zastupitelstva období 2022 - 2026
Finanční výbor

Předseda: Mojmír Hradil

Členové:

  • Bc. Michaela Solařová
  • Veronika Světlíková

 

Kontrolní výbor

Předseda: Veronika Světlíková

Členové:

  • Mojmír Hradil
  • Bc. Michaela Solařová